oddělení národnostních menšin a cizinců


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 10
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Jan Dužda romský koordinátor +420 236 00 2468 jan.duzda@praha.eu
Ilona Fiedlerová referentka národnostních menšin - granty +420 236 00 2647 ilona.fiedlerova@praha.eu
Mgr. Jana Hajná vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420 236 00 2599 jana.hajna@praha.eu
Mgr. Jan Janoušek specialista integrace cizinců +420 236 00 5251 jan.janousek@praha.eu
Michaela Márová koordinátorka služeb Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny - UNICEF michaela.marova@praha.eu
Mgr. Geti Mubeenová koordinátorka pro strategické řízení - UNICEF geti.mubeenova@praha.eu
Ing. Michal Panocha specialista národnostních menšin +420 236 00 4645 michal.panocha@praha.eu
Mgr. Petr Pijáček projektový manažer - UNICEF petr.pijacek@praha.eu
Matěj Vaňkát finanční referent - UNICEF +420 236 00 5397 matej.vankat@praha.eu
Mgr. Olena Vozniak specialistka pro Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny - UNICEF olena.vozniak@praha.eu
Celkový počet: 10
Na stránce: