odbor Kancelář primátora, oddělení sekretariátu (Portál hlavního města Prahy)

oddělení sekretariátu


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 7
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Hana Bradová specialistka agendy služebních cest +420 236 00 2627 hana.bradova@praha.eu
Ing. Ivana Brtnová organizačně administrativní referentka +420 236 00 2135 ivana.brtnova@praha.eu
Adéla Jankevič sekretářka +420 236 00 3401 adela.jankevic@praha.eu
Kateřina Juránková organizačně administrativní referentka +420 236 00 2266 katerina.jurankova@praha.eu
Michaela Perlíková organizačně administrativní referentka +420 236 00 2170 michaela.perlikova@praha.eu
Adéla Rongeová sekretářka +420 236 00 3410 adela.rongeova@praha.eu
Bc. Irena Šípová vedoucí oddělení sekretariátu +420 236 00 3402 irena.sipova@praha.eu
Celkový počet: 7
Na stránce: