oddělení regionálního školství


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 29
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Zuzana Alterová specialistka školství +420 236 00 5274 zuzana.alterova@praha.eu
Bc. Michaela Baloušková specialistka školství +420 236 00 5917 michaela.balouskova@praha.eu
Bc. Vlasta Bernášková specialistka školství +420 236 00 5208 vlasta.bernaskova@praha.eu
Mgr. Pavel Dvořák specialista koncepce školství a dalšího vzdělávání +420 236 00 5219 pavel.dvorak@praha.eu
PaedDr. Stanislava Dvořáková specialistka školství +420 236 00 5260 stanislava.dvorakova@praha.eu
Mgr. Martin Fučík specialista školství +420 236 00 5214 martin.fucik@praha.eu
Ing. Pavlína Gucká specialistka školství +420 236 00 5242 pavlina.gucka@praha.eu
Mgr. Eva Hlucháňová specialistka speciálních škol +420 236 00 5204 eva.hluchanova@praha.eu
Bc. Iveta Holčáková specialistka školství +420 236 00 5256 iveta.holcakova@praha.eu
PhDr. Eva Houdová specialistka školství +420 236 00 5270 eva.houdova@praha.eu
Ing. Bc. Lenka Chotěnovská referentka školství +420 236 00 5266 lenka.maixnerova@praha.eu
Bc. Lenka Kálalová specialistka školství +420 236 00 5240 lenka.kalalova@praha.eu
PhDr. Zdenka Klesnilová specialistka školství +420 236 00 5217 zdenka.klesnilova@praha.eu
Bc. Hana Kořínková referentka školství +420 236 00 5209 hana.korinkova@praha.eu
Mgr. Martina Kryšpínová, DiS. specialistka školství +420 236 00 5253 martina.kryspinova@praha.eu
Linda Kubinová specialistka školství +420 236 00 5297 linda.kubinova@praha.eu
Mgr. Daniela Kulhavá specialistka školství +420 236 00 5235 daniela.kulhava@praha.eu
Ilona Kumžáková Richterová referentka stravování +420 236 00 5294 ilona.kumzakova.richterova@praha.eu
Mgr. Eva Kupčíková referentka školství +420 236 00 5265 eva.kupcikova@praha.eu
Bc. Matěj Kužel referent školství +420 236 00 5206 matej.kuzel@praha.eu
Celkový počet: 29
Na stránce: