odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce a projektů (Portál hlavního města Prahy)