oddělení koncepce a projektů


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 3
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Bc. Filip Kuchař vedoucí oddělení koncepce a projektů +420 236 00 5269 filip.kuchar@praha.eu
Mgr. MgA. Petra Martinovská referentka školství - projekty +420 236 00 5909 petra.martinovska@praha.eu
Bc. Vojtěch Urban specialista školství - dotační a grantové projekty +420 236 00 5229 vojtech.urban@praha.eu
Celkový počet: 3
Na stránce: