odbor dopravněsprávních činností, oddělení právních a metodických činností (Portál hlavního města Prahy)

oddělení právních a metodických činností

Celkový počet: 6
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Štěpán Hebron právník +420 236 00 5532 stepan.hebron@praha.eu
Bc. Zita Kloutvorová metodička-analytička správních činností +420 236 00 5322 zita.kloutvorova@praha.eu
Mgr. Jana Polívková Vraná právnička +420 236 00 5513 jana.polivkova.vrana@praha.eu
JUDr. Jozef Púš právník +420 236 00 5227 jozef.pus@praha.eu
Mgr. Petra Vymětalová právnička +420 236 00 2059 petra.vymetalova@praha.eu
Mgr. Oldřich Zelenka metodik-analytik správních činností +420 236 00 5508 oldrich.zelenka@praha.eu
Celkový počet: 6
Na stránce: