oddělení přípravy a realizace projektů

Celkový počet: 6
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Klára Kubešová projektová manažerka klara.kubesova@praha.eu
Bc. Martin Lipš projektový manažer +420 236 00 3433 martin.lips@praha.eu
Barbora Mayerová sekretářka +420 236 00 2088 barbora.mayerova@praha.eu
Bc. Michal Pospíšil projektový manažer +420 236 00 3975 michal.pospisil@praha.eu
Mgr. Jana Slováková projektová manažerka +420 236 00 3213 jana.slovakova@praha.eu
Ing. Věra Sovová projektová manažerka +420 236 00 3435 vera.sovova@praha.eu
Celkový počet: 6
Na stránce: