odbor investiční, oddělení právní (Portál hlavního města Prahy)

oddělení právní


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 8
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Zdenka Burianová zakázkářka specialistka +420 236 00 4515 zdenka.burianova@praha.eu
JUDr. Šárka Čejková právnička +420 236 00 4657 sarka.cejkova@praha.eu
Olga Havelková, BBA zakázkářka +420 236 00 4555 olga.havelkova@praha.eu
Hana Hrabálková sekretářka +420 236 00 4648 hana.hrabalkova@praha.eu
Ing. Silvie Michálková zakázkářka specialistka +420 236 00 4592 silvie.michalkova@praha.eu
Danuše Podroužková zakázkářka specialistka +420 236 00 4610 danuse.podrouzkova@praha.eu
Mgr. Robert Soják vedoucí oddělení právního +420 236 00 5044 robert.sojak@praha.eu
Ing. Jan Tuvora zakázkář specialista +420 236 00 4651 jan.tuvora@praha.eu
Celkový počet: 8
Na stránce: