oddělení technické vybavenosti


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 14
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Alena Bartošková specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 4654 alena.bartoskova@praha.eu
Ing. Bc. Iva Bláhová, DiS. specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 2809 iva.blahova@praha.eu
Petr Hlaváček koordinátor BOZP na staveništi +420 236 00 4546 petr_hlavacek@praha.eu
Ivana Králová, DiS. referentka přípravy a realizace investic +420 236 00 5690 ivana.kralova@praha.eu
Ing. arch. Eva Nováčková specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 4522 eva.novackova@praha.eu
Ing. Ludmila Průdková specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 4604 ludmila.prudkova@praha.eu
Ing. Radek Růžička specialista přípravy a realizace investic +420 236 00 4695 radek.ruzicka@praha.eu
Ing. Renata Sezemská specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 4527 renata.sezemska@praha.eu
Ing. Lucie Schwarzová specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 3264 lucie.schwarzova@praha.eu
Věra Stárková sekretářka +420 236 00 4583 vera.starkova@praha.eu
Ing. Marie Štěrbová specialistka přípravy a realizace investic +420 236 00 4556 marie.sterbova@praha.eu
Ing. Jiří Teplý referent přípravy a realizace investic +420 236 00 4605 jiri.teply@praha.eu
Ing. Rostislav Walica, Ph.D. vedoucí oddělení technické vybavenosti +420 236 00 3325 r.walica@praha.eu
Ing. Markéta Zrnová referentka přípravy a realizace investic +420 236 00 4504 marketa.zrnova@praha.eu
Celkový počet: 14
Na stránce: