odbor personální, oddělení výběru zaměstnanců (Portál hlavního města Prahy)

oddělení výběru zaměstnanců


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Gabriela Kolářová referentka výběru zaměstnanců +420 236 00 3209 gabriela.srpova@praha.eu
PhDr. Markéta Rendlová, Ph.D. vedoucí oddělení výběru zaměstnanců +420 236 00 2700 marketa.rendlova@praha.eu
Renata Seidlerová referentka výběru zaměstnanců +420 236 00 2991 renata.seidlerova@praha.eu
Jitka Steinbachová referentka výběru zaměstnanců +420 236 00 3235 jitka.steinbachova@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: