oddělení výběru zaměstnanců


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
PhDr. Markéta Rendlová, Ph.D. vedoucí oddělení výběru zaměstnanců +420 236 00 2700 marketa.rendlova@praha.eu
Renata Seidlerová referentka - výběrová řízení +420 236 00 2991 renata.seidlerova@praha.eu
Jitka Steinbachová personalistka - výběrová řízení +420 236 00 3235 jitka.steinbachova@praha.eu
Mgr. Andrea Živná personalistka - výběrová řízení +420 236 00 3209 andrea.zivna@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: