odbor bytového fondu, oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti bydlení (Portál hlavního města Prahy)

oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti bydlení


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Milan Greineder metodik kontaktních míst pro bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení milan.greineder@praha.eu
Mgr. et Mgr. Anna Hájková inovátorka nástrojů projektu MHMP - Sociální bydlení +420 777 462 281 anna.hajkova@praha.eu
Bc. Petra Hrubá, DiS. specialistka projektů v oblasti bydlení +420 236 00 4259 p.hruba@praha.eu
Mgr. Petr Květák koordinátor zavádění nástrojů na MČ v projektu MHMP - Sociální bydlení petr.kvetak@praha.eu
Ing. Sabina Ludvíková koordinátorka pilotního testování nástrojů v projektu MHMP - Sociální bydlení +420 777 460 952 sabina.ludvikova@praha.eu
Bc. Hana Mezerová referentka kontaktního místa pro bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení +420 778 479 946 hana.mezerova@praha.eu
Mgr. Monika Rebeka Petrovič referentka bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení +420 778 734 431 monika.rebeka.petrovic@praha.eu
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D. manažer projetku MHMP - Sociální bydlení vojtech.sigmund@praha.eu
Dorota Smiešková, DiS. metodička referentů kontaktních míst pro bydlení v projektu MHMP - Sociální bydlení +420 773 778 518 dorota.smieskova@praha.eu
Mgr. Daniel Vališ vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů v oblasti bydlení +420 236 00 3256 daniel.valis@praha.eu
Mgr. Monika Zezulová specialistka projektů v oblasti bydlení +420 236 00 4234 monika.zezulova@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: