oddělení ekonomické a právní


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Nikola Krátká ekonomka +420 236 00 2709 nikola.kratka@praha.eu
Mgr. Radana Lišková právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420 236 00 2833 radana.liskova@praha.eu
Ing. Michaela Trmalová ekonomka +420 236 00 2843 michaela.trmalova@praha.eu
Ing. Pavla Vintišková vedoucí oddělení ekonomického a právního +420 236 00 2289 pavla.vintiskova@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: