oddělení ekonomické a právní


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 3
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Klaudie Lambevová ekonomka +420 236 00 2709 klaudie.lambevova@praha.eu
Mgr. Radana Lišková právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420 236 00 2833 radana.liskova@praha.eu
Ing. Pavla Vintišková vedoucí oddělení ekonomického a právního +420 236 00 2289 pavla.vintiskova@praha.eu
Celkový počet: 3
Na stránce: