odbor právní podpory, oddělení kontrolně-metodické (Portál hlavního města Prahy)

oddělení kontrolně-metodické


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Eva Amlerová právnička +420 236 00 2178 eva.amlerova@praha.eu
Bc. Vladislav Čermín, MBA kontrolor-metodik +420 236 00 4456 vladislav.cermin@praha.eu
Mgr. Kateřina Černá vedoucí oddělení kontrolně-metodického +420 236 00 2153 ka.cerna@praha.eu
Ing. Veronika Veselá kontrolorka-metodička +420 236 00 5328 veronika.vesela@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: