odbor bezpečnosti, oddělení krizového plánování (Portál hlavního města Prahy)

oddělení krizového plánování


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 7
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Silvie Cyrusová specialistka chemického zabezpečení +420 236 00 2820 silvie.cyrusova@praha.eu
Stanislav Dvořáček referent ochrany obyvatelstva +420 236 00 2822 stanislav.dvoracek@praha.eu
Ing. Mgr. Jana Malimánková specialistka krizového plánování +420 236 00 2958 jana.malimankova@praha.eu
Mgr. Daniel Maroušek referent ochrany obyvatelstva +420 236 00 4810 daniel.marousek@praha.eu
Alena Molíková, magistr práva referentka ochrany obyvatelstva +420 236 00 2454 alena.molikova@praha.eu
Ladislav Selichar specialista obranného plánování +420 236 00 2872 ladislav.selichar@praha.eu
Zdeňka Vacková referentka majetková +420 236 00 2952 zdenka.vackova@praha.eu
Celkový počet: 7
Na stránce: