odbor bezpečnosti, oddělení mimořádných událostí (Portál hlavního města Prahy)

oddělení mimořádných událostí


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 7
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Kristýna Benešová specialistka požární ochrany +420 236 00 2862 kristyna.benesova@praha.eu
Bc. Jiřina Dusilová specialistka protipovodňové ochrany +420 236 00 2401 jirina.dusilova@praha.eu
Ing. René Heřmanský specialista protipovodňové ochrany +420 236 00 3098 rene.hermansky@praha.eu
Ing. Michal Kroužek specialista Integrovaného záchranného systému +420 236 00 3224 michal.krouzek@praha.eu
Ing. Denisa Kroužková vedoucí oddělení mimořádných událostí +420 236 00 2874 denisa.krouzkova@praha.eu
Naděžda Mašínová referentka hospodářských opatření pro krizové stavy +420 236 00 3653 nadezda.masinova@praha.eu
Mgr. Lucie Reptová specialistka havarijního plánování +420 236 00 2625 lucie.reptova@praha.eu
Celkový počet: 7
Na stránce: