odbor sociálních věcí, oddělení ekonomických a kontrolních agend (Portál hlavního města Prahy)

oddělení ekonomických a kontrolních agend


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 16
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Monika Dolejšová specialistka projektů +420 236 00 4302 monika.dolejsova@praha.eu
Ing. Petr Faus ekonom +420 236 00 4158 petr.faus@praha.eu
Bc. Jarmila Fuksová kontrolorka projektů +420 236 00 4167 jarmila.fuksova@praha.eu
Bc. Jana Hybnerová specialistka projektu +420 236 00 4264 jana.hybnerova@praha.eu
Ing. Leoš Janiš ekonom +420 236 00 4580 leos.janis@praha.eu
Bc. Jiří Ježek metodik kontrolních činností +420 236 00 4147 jiri.jezek@praha.eu
Ing. Josef Knotek zakázkář specialista +420 236 00 4513 josef.knotek@praha.eu
Martina Malá, DiS. administrátorka projektu +420 236 00 4404 m.mala@praha.eu
Markéta Moulisová ekonomka +420 236 00 4127 marketa.moulisova@praha.eu
Bc. Martin Müller specialista projektu martin.muller@praha.eu
Ing. Miloslav Müller, MBA projektový manažer +420 236 00 4420 miloslav.muller@praha.eu
Zuzana Nykodýmová administrátorka projektu +420 236 00 4149 zuzana.nykodymova@praha.eu
Bc. Radka Podrazilová specialistka financování z ESF +420 236 00 4199 radka.podrazilova@praha.eu
Ing. Alfréd Richter vedoucí oddělení ekonomických a kontrolních agend +420 236 00 4418 alfred.richter@praha.eu
Bc. Alexandra Semancová projektová manažerka +420 236 00 4405 alexandra.semancova@praha.eu
Ing. Edita Vondrovicová specialistka financování z ESF edita.vondrovicova@praha.eu
Celkový počet: 16
Na stránce: