oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 21
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Ing. Zdeňka Bambousková kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 3305 zdenka.bambouskova@praha.eu
Ing. Ivana Březinová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2583 ivana.brezinova@praha.eu
Ing. Andrea Dobešová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2827 andrea.dobesova@praha.eu
Ing. Jana Hauptmannová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2988 jana.hauptmannova@praha.eu
Ing. Martina Hejtíková vedoucí oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol +420 236 00 2327 martina.hejtikova@praha.eu
Mgr. Blanka Hlaváčková, DiS. kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 3169 blanka.hlavackova@praha.eu
Ing. Jana Horáková kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2587 jana.horakova@praha.eu
Ing. Helena Hošpesová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2937 helena.hospesova@praha.eu
Ing. Jozef Chalás kontrolor finančních kontrol +420 236 00 2400 jozef.chalas@praha.eu
Ing. Michal Ivaška kontrolor finančních kontrol +420 236 00 2046 michal.ivaska@praha.eu
Mgr. Karolína Kalašová, DiS. kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2487 karolina.kalasova@praha.eu
Ing. Alena Kudrnová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2608 alena.kudrnova@praha.eu
Ing. Iveta Kutišová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2784 iveta.kutisova@praha.eu
Ing. Renáta Nádraská kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 3105 renata.nadraska@praha.eu
Lýdie Patáková kontrolorka finančních kontrol lydie.patakova@praha.eu
Ing. Ivana Piekná kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2794 ivana.piekna@praha.eu
Olga Pokorná kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 3192 olga.pokorna@praha.eu
Ing. Marie Skalická kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2076 marie.skalicka@praha.eu
Ing. Martina Stránská kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2799 martina.stranska@praha.eu
Ing. Ivana Svobodová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2039 ivana.svobodova@praha.eu
Celkový počet: 21
Na stránce: