odbor kontrolních činností, oddělení finanční kontroly škol a školských zařízení (Portál hlavního města Prahy)

oddělení finanční kontroly škol a školských zařízení


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 14
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing Jitka Bělová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2097 jitka.belova@praha.eu
Ivana Brejchová kontrolorka +420 236 00 5241 ivana.brejchova@praha.eu
Ing. Petra Doležalová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2262 petra.dolezalova@praha.eu
Ing. Dagmar Horňáková kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2127 dagmar.hornakova@praha.eu
RNDr. Jaroslava Cholková kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 5324 jaroslava.cholkova@praha.eu
Ing. Jiří Jancyk kontrolor finančních kontrol +420 236 00 2423 jiri.jancyk@praha.eu
Ing. Ema Jiroutová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2180 ema.jiroutova@praha.eu
Ing. Jana Kardošová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2798 jana.kardosova@praha.eu
Ing. Jana Kovářová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2273 jana.kovarova@praha.eu
Ing. Jana Landová vedoucí oddělení finanční kontroly škol a školských zařízení +420 236 00 2200 jana.landova@praha.eu
Ing. Eva Petrášková kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2331 eva.petraskova@praha.eu
Ing. Hana Raková kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 2529 hana.rakova@praha.eu
Dana Ševčíková kontrolorka +420 236 00 3177 dana.sevcikova@praha.eu
Ing. Milena Šípová kontrolorka finančních kontrol +420 236 00 3168 milena.sipova@praha.eu
Celkový počet: 14
Na stránce: