oddělení ochrany ovzduší


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 7
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Evžen Barnoki specialista ochrany ovzduší +420 236 00 4285 evzen.barnoki@praha.eu
Marie Káplocky referentka ochrany ovzduší +420 236 00 4448 marie.kaplocky@praha.eu
Mgr. Eva Michálková specialistka ochrany ovzduší +420 236 00 4367 eva.michalkova@praha.eu
Ing. Tomáš Novák specialista ochrany ovzduší +420 236 00 4357 tomas.novak@praha.eu
Ing. Michaela Rogozinská specialistka ochrany ovzduší +420 236 00 4251 michaela.rogozinska@praha.eu
Ing. Andrea Šipanová vedoucí oddělení ochrany ovzduší +420 236 00 4363 andrea.sipanova@praha.eu
Ing. Jarmila Vyšínová specialistka ochrany ovzduší +420 236 00 4440 jarmila.vysinova@praha.eu
Celkový počet: 7
Na stránce: