odbor ochrany prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny (Portál hlavního města Prahy)

oddělení ochrany přírody a krajiny


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Ivan Bednář vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4427 ivan.bednar@praha.eu
Mgr. Petra Fousová specialistka ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4258 petra.fousova@praha.eu
Ing. Božena Gerschonová specialistka ochrany zemědělského půdního fondu +420 236 00 4387 bozena.gerschonova@praha.eu
Ing. Martina Němečková, DiS. specialistka ochrany přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu +420 236 00 4353 martina.nemeckova@praha.eu
Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc. specialista ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4437 jaroslav.novak@praha.eu
RNDr. Karel Seidl specialista geologie a ochrany před radonovým rizikem +420 236 00 4306 karel.seidl@praha.eu
Ing. Lubor Smejtek specialista ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4235 lubor.smejtek@praha.eu
Ing. Magdalena Stehlíková specialistka ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4217 magdalena.stehlikova@praha.eu
Ing. Milena Štefková specialistka ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4445 milena.stefkova@praha.eu
Ing. Radka Václová specialistka ochrany přírody a krajiny +420 236 00 4243 radka.vaclova@praha.eu
Ing. Barbora Vojarová specialistka ochrany přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu +420 236 00 4227 barbora.vojarova@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: