oddělení metodiky kontrolních činností


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 5
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Jana Mesarčová kontrolorka - analytička +420 236 00 3188 jana.mesarcova@praha.eu
Bc. Lenka Pecharová Slabihoudková kontrolorka - metodička +420 236 00 2243 lenka.pecharova.slabihoudkova@praha.eu
JUDr. Alena Sládková vedoucí oddělení metodiky kontrolních činností +420 236 00 4341 alena.sladkova@praha.eu
Ing. Zuzana Svatošová kontrolorka - metodička +420 236 00 4222 zuzana.svatosova@praha.eu
Mgr. Jana Urbanová kontrolorka - analytička +420 236 00 2418 jana.urbanova@praha.eu
Celkový počet: 5
Na stránce: