odbor Archiv hl. m. Prahy, oddělení historických sbírek a depozit (Portál hlavního města Prahy)

oddělení historických sbírek a depozit


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. vedoucí oddělení historických sbírek a depozit +420 236 00 4943 olga.fejtova@praha.eu
PhDr. Michal Fiala archivář - specialista +420 236 00 4035 michal.fiala@praha.eu
Mgr. Hana Gutová Vobrátilková, Ph.D. archivářka - specialistka +420 236 00 4056 hana.gutova.vobratilkova@praha.eu
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. archivář - specialista +420 236 00 4085 jan.hrdina@praha.eu
Mgr. Markéta Krejčová archivářka - specialistka +420 236 00 4085 marketa.krejcova@praha.eu
Nina Maria Lohmann, M.A., Ph.D. archivářka - specialistka +420 236 00 4060 nina.lohmann@praha.eu
Mgr. Zlatuše Prokšová Brátková archivářka - specialistka +420 236 00 4086 zlatuse.proksova.bratkova@praha.eu
Mgr. Miroslava Přikrylová archivářka - specialistka +420 236 00 4007 miroslava.prikrylova@praha.eu
PhDr. Markéta Růčková, Ph.D. archivářka - specialistka +420 236 00 4020 marketa.ruckova@praha.eu
PhDr. Jiří Smrž archivář - specialista +420 236 00 4007 jiri.smrz@praha.eu
Mgr. Josef Třikač archivář - specialista +420 236 00 4049 josef.trikac@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: