oddělení organizační a analytické

Celkový počet: 8
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Jana Dostálková ekonomka-analytička specialistka +420 236 00 2615 jana.dostalkova@praha.eu
Mgr. Ivana Fingerhutová právnička +420 236 00 2786 ivana.fingerhutova@praha.eu
JUDr. Karel Koláček právník-analytik specialista +420 236 00 3411 karel.kolacek@praha.eu
Patricie Petráková sekretářka +420 236 00 2668 patricie.petrakova@praha.eu
Ing. Hana Pišvejcová ekonomka-analytička specialistka +420 236 00 2837 hana.pisvejcova@praha.eu
Dana Počtová ekonomka-analytička specialistka +420 236 00 2571 dana.poctova@praha.eu
PhDr. Daniela Podhradská sekretářka +420 236 00 2725 daniela.podhradska@praha.eu
Gabriela Vítková organizačně administrativní referentka gabriela.vitkova@praha.eu
Celkový počet: 8
Na stránce: