oddělení svodné a financování investic


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 12
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ilona Bachtíková rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2017 ilona.bachtikova@praha.eu
Ing. Martin Bernášek vedoucí oddělení svodného a financování investic +420 236 00 2399 martin.bernasek@praha.eu
Jitka Čeledová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2349 jitka.celedova@praha.eu
Ing. Jana Horáčková rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2855 jana.horackova@praha.eu
Bc. Simona Chvátalová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 3137 simona.chvatalova@praha.eu
Ing. Lukáš Klouda rozpočtář - rozborář +420 236 00 2216 lukas.klouda@praha.eu
Bc. František Matějka rozpočtář - rozborář +420 236 00 2155 frantisek.matejka@praha.eu
Dana Micková rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2344 dana.mickova@praha.eu
Ing. Kristýna Petráková rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2140 kristyna.petrakova@praha.eu
Ing. Kamila Stránská rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2860 kamila.stranska@praha.eu
Ivana Wiesnerová rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2912 ivana.wiesnerova@praha.eu
Bc. Ilona Žižlavská rozpočtářka - rozborářka +420 236 00 2305 ilona.zizlavska@praha.eu
Celkový počet: 12
Na stránce: