oddělení kontroly, stížností a organizační


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Stanislav Beldík specialista školství - analytik dat školského rejstříku a výkaznictví +420 236 00 5313 stanislav.beldik@praha.eu
JUDr. Jitka Dolejšová vedoucí oddělení kontroly, stížností a organizačního +420 236 00 5205 jitka.dolejsova@praha.eu
Kristína Hunková statistička +420 236 00 5306 kristina.hunkova@praha.eu
Lenka Kafková referentka školského rejstříku +420 236 00 5308 lenka.kafkova@praha.eu
Ing. Nikola Laurincová kontrolorka +420 236 00 4312 nikola.laurincova@praha.eu
Lenka Mudrová statistička +420 236 00 5307 lenka.mudrova@praha.eu
Bc. Dita Skružná Nekysová referentka školského rejstříku +420 236 00 5309 dita.skruzna.nekysova@praha.eu
Ing. Pavla Sochová kontrolorka +420 236 00 5315 pavla.sochova@praha.eu
Ing. Michaela Štádlerová, Ph.D. kontrolorka +420 236 00 5259 michaela.stadlerova@praha.eu
PhDr. Šárka Valášková specialistka stížností +420 236 00 5408 sarka.valaskova@praha.eu
Mgr. Petra Veselá ekonomka - kontrolorka +420 236 00 5277 petra.vesela@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: