odbor daní, poplatků a cen, oddělení poplatků za odpady (Portál hlavního města Prahy)

oddělení poplatků za odpady


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 18
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Marie Beránková, DiS. správkyně poplatků +420 236 00 3969 marie.berankova@praha.eu
Jana Čížková správkyně poplatků +420 236 00 3983 jana.cizkova@praha.eu
Barbara Děkanovská kontrolorka a správkyně poplatků +420 236 00 3962 barbara.dekanovska@praha.eu
Dagmar Freslová správkyně poplatků +420 236 00 3996 dagmar.freslova@praha.eu
Ing. Bc. Marie Christenová metodička správy poplatků +420 236 00 3992 marie.christenova@praha.eu
Marie Káňová správkyně poplatků +420 236 00 3964 marie.kanova@praha.eu
Ondřej Kastner správce poplatků +420 236 00 3987 ondrej.kastner@praha.eu
Eva Kopřivová kontrolorka a správkyně poplatků +420 236 00 3982 eva.koprivova@praha.eu
Lucie Kopřivová kontrolorka a správkyně poplatků +420 236 00 2821 lucie.koprivova@praha.eu
Bc. Martin Kotouč vedoucí metodik správy poplatků +420 236 00 3981 martin.kotouc@praha.eu
Magda Kozáková správkyně poplatků +420 236 00 3081 magda.kozakova@praha.eu
Petra Krobová správkyně poplatků +420 236 00 3988 petra.krobova@praha.eu
Ing. Miroslav Kučera kontrolor a správce poplatků +420 236 00 3972 miroslav.kucera@praha.eu
Lucie Mahelová metodička správy poplatků +420 236 00 3960 lucie.mahelova@praha.eu
Irena Netálová správkyně poplatků +420 236 00 3970 irena.netalova@praha.eu
Patricie Veselá správkyně poplatků +420 236 00 3995 patricie.vesela@praha.eu
Zuzana Vlčková správkyně poplatků +420 236 00 3968 zuzana.vlckova@praha.eu
Simona Weidenhofferová správkyně poplatků +420 236 00 3967 simona.weidenhofferova@praha.eu
Celkový počet: 18
Na stránce: