oddělení provozní

Celkový počet: 23
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Milan Čermák správce budov +420 236 00 2451 milan.cermak@praha.eu
Ing. Josef Černý koordinátor správy budov MHMP +420 236 00 2765 josef.cerny@praha.eu
Zdenka Ďurdíková technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 4540 zdenka.durdikova@praha.eu
František Hanzlík stavební technik +420 236 00 2011 frantisek.hanzlik@praha.eu
Renáta Hrdlicová technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 2656 renata.hrdlicova@praha.eu
Milada Kouklová servírka +420 236 00 3630 milada.kouklova@praha.eu
Ivana Krejčíková provozářka ivana.krejcikova@praha.eu
Petr Kulda správce budov +420 236 00 2015 petr.kulda@praha.eu
Bc. Petr Lavička koordinátor provozu budov +420 236 00 2533 petr.lavicka@praha.eu
Hana Lojková technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 2519 hana.lojkova@praha.eu
Oldřich Marek referent technické evidence majetku +420 236 00 2343 oldrich.marek@praha.eu
Alena Myšková technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 2785 alena.myskova@praha.eu
Karolína Prsková technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 2421 karolina.prskova@praha.eu
Zuzana Sasínová technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 3952 zuzana.sasinova@praha.eu
Mgr. Kateřina Susová stavební technička +420 236 00 2112 katerina.susova@praha.eu
Ing. Blanka Vejvodová správkyně informačních databází a aplikací +420 236 00 2325 blanka.vejvodova@praha.eu
Marie Vondráčková provozářka marie.vondrackova@praha.eu
Ladislav Votroubek skladník +420 236 00 2778 ladislav.votroubek@praha.eu
Veronika Zavadilová servírka +420 236 00 3630 veronika.zavadilova@praha.eu
Celkový počet: 23
Na stránce: