oddělení provozní


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 35
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Michal Procházka řidič michal.prochazka@praha.eu
Karolína Prsková technicko-administrativní pracovnice +420 236 00 2421 karolina.prskova@praha.eu
Luboš Richter řidič +420 236 00 2888 lubos.richter@praha.eu
Ing. Lukáš Stránský vedoucí oddělení provozního +420 236 00 2242 lukas.stransky@praha.eu
Mgr. Kateřina Susová stavební technička +420 236 00 2112 katerina.susova@praha.eu
Petr Štěpánek řidič +420 236 00 2888 petr.stepanek@praha.eu
Tomáš Topolczan garážmistr tomas.topolczan@praha.eu
Ing. Bohumil Váchal provozář +420 236 00 3586 bohumil.vachal@praha.eu
Marcel Váňa řidič marcel.vana@praha.eu
Martin Varhulík řidič +420 236 00 2888 martin.varhulik@praha.eu
Ing. Blanka Vejvodová správkyně informačních databází a aplikací +420 236 00 2325 blanka.vejvodova@praha.eu
Marie Vondráčková provozářka +420 236 00 3659 marie.vondrackova@praha.eu
Tomáš Votápka řidič +420 236 00 2888 tomas.votapka@praha.eu
Jiří Vrabec řidič +420 236 00 3079 jiri.vrabec@praha.eu
Veronika Zavadilová servírka +420 236 00 3630 veronika.zavadilova@praha.eu
Celkový počet: 35
Na stránce: