oddělení sekretariátu


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Anna Bendová sekretářka +420 236 00 2414 anna.bendova@praha.eu
Ing. Jana Davidová vedoucí oddělení sekretariátu +420 236 00 3272 jana.davidova@praha.eu
Ing. Monika Dolejšová zakázkářka +420 236 00 2044 monika.dolejsova@praha.eu
Ivana Vohralíková referentka kultury, sekretářka +420 236 00 2914 ivana.vohralikova@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: