oddělení organizace dopravy


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 9
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Miroslav Čadský vedoucí oddělení organizace dopravy +420 236 00 4335 miroslav.cadsky@praha.eu
Ivana Havlínová referentka organizace dopravy +420 236 00 4329 ivana.havlinova@praha.eu
Bc. Marcela Kronusová specialistka financování dopravy +420 236 00 5877 marcela.kronusova@praha.eu
Mgr. Václav Lukeš specialista organizace dopravy +420 236 00 2479 vaclav.lukes@praha.eu
Ing. Jan Marek specialista organizace dopravy +420 236 00 4332 jan.marek@praha.eu
Martin Říha referent organizace dopravy +420 236 00 2138 martin.riha@praha.eu
Eva Říhová referentka organizace dopravy +420 236 00 4230 eva.rihova@praha.eu
Ing. Michael Sršeň specialista organizace dopravy +420 236 00 4354 michael.srsen@praha.eu
Mgr. Markéta Švecová specialistka organizace dopravy +420 236 00 5476 marketa.svecova@praha.eu
Celkový počet: 9
Na stránce: