odbor územního rozvoje, oddělení informací o území (Portál hlavního města Prahy)

oddělení informací o území


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 20
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Lucie Bednaříková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4850 lucie.bednarikova@praha.eu
Mgr. Martina Bydžovská pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4764 martina.bydzovska@praha.eu
Ing. Jana Dvořáková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4832 j.dvorakova@praha.eu
Ing. Jan Farný pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5468 jan.farny@praha.eu
Bc. Lukáš Jelínek pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5805 l.jelinek@praha.eu
Ing. Marie Jindrová vedoucí oddělení informací o území +420 236 00 4816 marie.jindrova@praha.eu
Ing. Jaromír Klihavec pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4768 jaromir.klihavec@praha.eu
Ing. arch. Dagmar Koišová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4361 dagmar.koisova@praha.eu
Ing. Marián Kroček pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4761 marian.krocek@praha.eu
Ing. arch. Anna Mikulová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3274 anna.mikulova@praha.eu
Ing. Michal Polko pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5806 michal.polko@praha.eu
Ing. Marie Průšová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4847 marie.prusova@praha.eu
Ing.arch. Ivana Růžičková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4848 ivana.ruzickova@praha.eu
Mgr. Jan Sachl pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5905 jan.sachl@praha.eu
Ing. arch. Stanislav Stránský pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4849 stanislav.stransky@praha.eu
Sabina Šustová referentka územního plánování +420 236 00 4834 sabina.sustova@praha.eu
Ing. Denisa Trávníčková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4845 denisa.travnickova@praha.eu
Ing. Martina Váňová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4688 martina.vanova@praha.eu
Ing. arch. Eva Vávrová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3449 eva.vavrova@praha.eu
Ing. Jan Žižka pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4817 jan.zizka@praha.eu
Celkový počet: 20
Na stránce: