odbor památkové péče, oddělení státní správy památkové péče (Portál hlavního města Prahy)

oddělení státní správy památkové péče


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 29
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing.arch. Zdeňka Baštová specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420 236 00 2658 zdenka.bastova@praha.eu
MgA. Jiří Bláha architekt - památkář +420 236 00 2492 jiri.blaha@praha.eu
Ing. Pavlína Cihelková specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420 236 00 2297 pavlina.cihelkova@praha.eu
Ing.arch. Břetislav Cír architekt - památkář +420 236 00 2378 bretislav.cir@praha.eu
Mgr. Miroslav Daňhel architekt - památkář +420 236 00 2087 miroslav.danhel@praha.eu
Mgr. Petra Daňhelová architektka - památkářka +420 236 00 2045 petra.danhelova@praha.eu
Ing. Dana Dobrovodská architektka - památkářka +420 236 00 2905 dana.dobrovodska@praha.eu
Ing. arch., MgA. Ondřej Goetz architekt - památkář +420 236 00 2431 ondrej.goetz@praha.eu
ak.arch. Jelena Hochmanová architektka - památkářka +420 236 00 2453 jelena.hochmanova@praha.eu
Ing. arch. Jan Hýbner architekt - památkář +420 236 00 3309 jan.hybner@praha.eu
Ing. arch. Michal Chalupka architekt - památkář +420 236 00 3158 michal.chalupka@praha.eu
Mgr. Bc. Eliška Kokinová specializovaná územní pracovnice - architektka, památkářka +420 236 00 3258 eliska.kokinova@praha.eu
Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D. architekt - památkář +420 236 00 2176 jan.kostenec@praha.eu
Mgr. Jana Koželová architektka - památkářka +420 236 00 3314 jana.kozelova@praha.eu
Mgr. Igor Krejzek architekt - památkář +420 236 00 2663 igor.krejzek@praha.eu
Ing. arch. Lenka Křížová architektka - památkářka +420 236 00 2035 lenka.krizova@praha.eu
Dagmar Kubrichtová referentka památkové péče, sekretářka +420 236 00 2987 dagmar.kubrichtova@praha.eu
Mgr. Michaela Líčeníková, Ph.D. architektka - památkářka +420 236 00 2702 michaela.licenikova@praha.eu
Mgr. Eliška Peterková, Ph.D. specializovaná územní pracovnice - v oblasti archeologie +420 236 00 2446 eliska.peterkova@praha.eu
Ing. arch. Markéta Poláková architektka - památkářka +420 236 00 2336 marketa.polakova@praha.eu
Celkový počet: 29
Na stránce: