oddělení výdajů hlavní činnosti


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Libuše Dvořáková samostatná účetní +420 236 00 2563 libuse.dvorakova@praha.eu
Jitka Fulínová metodička účetní skupiny +420 236 00 2295 jitka.fulinova@praha.eu
Barbora Kafková samostatná účetní +420 236 00 2309 barbora.kafkova@praha.eu
Iva Košařová metodička účetnictví +420 236 00 2294 iva.kosarova@praha.eu
Šárka Němcová samostatná účetní +420 236 00 2029 sarka.nemcova@praha.eu
Romana Pišková metodička účetnictví +420 236 00 2764 romana.piskova@praha.eu
Zuzana Pšeničková samostatná účetní +420 236 00 2703 zuzana.psenickova@praha.eu
Ing. Pavel Rott vedoucí oddělení výdajů hlavní činnosti +420 236 00 2396 pavel.rott@praha.eu
Jana Tichá samostatná účetní +420 236 00 2564 jana.ticha@praha.eu
Ing. Veronika Urgošíková metodička účetní skupiny +420 236 00 2246 veronika.urgosikova@praha.eu
Romana Železná samostatná účetní +420 236 00 2967 romana.zelezna@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: