odbor živnostenský a občanskosprávní, oddělení správních činností a správního trestání (Portál hlavního města Prahy)

oddělení správních činností a správního trestání

Celkový počet: 12
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Václav Bíňovec právník +420 236 00 4668 vaclav.binovec@praha.eu
Bc. Jitka Čáhová referentka evidence obyvatel, evidence průkazů a cestovních dokladů +420 236 00 4665 jitka.cahova@praha.eu
Bc. Dagmar Deptová referentka evidence obyvatel, evidence průkazů a cestovních dokladů +420 236 00 4661 dagmar.deptova@praha.eu
Mgr. Jan Jankovec právník +420 236 00 2406 jan.jankovec@praha.eu
Mgr. Ivana Lichá právnička-metodička +420 236 00 2930 ivana.licha@praha.eu
Mgr. Jana Nevšímalová referentka evidence obyvatel, evidence průkazů a cestovních dokladů +420 236 00 2588 jana.nevsimalova@praha.eu
JUDr. Eva Novaková právnička +420 236 00 2230 eva.novakova@praha.eu
Mgr. Michaela Peková právnička +420 236 00 4662 michaela.pekova@praha.eu
Bc. Miroslav Suchánek právník +420 236 00 2998 miroslav.suchanek@praha.eu
Mgr. Martin Sušický metodik správního řízení v oblasti občanskosprávních záležitostí +420 236 00 4663 martin.susicky@praha.eu
Mgr. Pavel Štefaňák vedoucí oddělení správních činností a správního trestání +420 236 00 2101 pavel.stefanak@praha.eu
Mgr. Petra Zápotocká právnička petra.zapotocka@praha.eu
Celkový počet: 12
Na stránce: