oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Iva Adámková referentka číslování domů a evidence ulic +420 778 975 646 iva.adamkova@praha.eu
Mgr. Klára Bendová právnička +420 236 00 2901 klara.bendova@praha.eu
Ilona Kočí referentka agendy ztrát a nálezů +420 224 235 085 ilona.koci@praha.eu
Dušan Koštialik referent agendy ztrát a nálezů dusan.kostialik@praha.eu
Mgr. Jana Masopustová vedoucí oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace +420 236 00 2903 jana.masopustova@praha.eu
Ing. Michal Olša, DiS. metodik voleb, matrik a státního občanství +420 236 00 2122 michal.olsa@praha.eu
Ing. Jaroslav Peterka specialista územní orientace +420 236 00 2854 jaroslav.peterka@praha.eu
Kamil Řehák, DiS referent územního členění Prahy, agend pohřebnictví a event. válečných hrobů +420 236 00 2619 kamil.rehak@praha.eu
Jakub Severin referent matriční agendy +420 236 00 3082 jakub.severin@praha.eu
Ilona Žídková referentka číslování domů a evidence ulic +420 778 954 763 ilona.zidkova@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: