odbor dopravněsprávních činností, oddělení evidence řidičů a odbavování občanů (Portál hlavního města Prahy)

oddělení evidence řidičů a odbavování občanů


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 63
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Iveta Zolnirčíková metodička evidence řidičů +420 236 00 5953 iveta.zolnircikova@praha.eu
Ing. Jan Žák vedoucí oddělení evidence řidičů a odbavování občanů +420 236 00 5939 jan.zak@praha.eu
Hana Žáková referentka evidence řidičů-agenda řidičských průkazů +420 236 00 5992 hana.zakova@praha.eu
Celkový počet: 63
Na stránce: