oddělení sekretariátu

Celkový počet: 4
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Martina Fűrstenzellerová sekretářka +420 236 00 4221 martina.furstenzellerova@praha.eu
Martina Havlínová sekretářka +420 236 00 4300 martina.havlinova@praha.eu
Markéta Schránilová referentka spisové služby +420 236 00 4307 marketa.schranilova@praha.eu
Veronika Šmídová sekretářka +420 236 00 4334 veronika.smidova@praha.eu
Celkový počet: 4
Na stránce: