odbor personální, oddělení sekretariátu (Portál hlavního města Prahy)

oddělení sekretariátu

Celkový počet: 5
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Juraj Bendík referent personálních agend +420 236 00 4284 juraj.bendik@praha.eu
Mgr. Tamara Kawiková právnička +420 236 00 3236 tamara.kawikova@praha.eu
Beatrix Kuchtiaková referentka personálních agend +420 236 00 2971 beatrix.kuchtiakova@praha.eu
Mgr. Tomáš Pištěk právník +420 236 00 2880 tomas.pistek@praha.eu
Iva Pšeničná sekretářka +420 236 00 3149 iva.psenicna@praha.eu
Celkový počet: 5
Na stránce: