odbor personální, oddělení péče o zaměstnance (Portál hlavního města Prahy)

oddělení péče o zaměstnance


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 7
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Jindřiška Fričová personalistka +420 236 00 2463 jindriska.fricova@praha.eu
Bc. Eliška Hejkalová Robová personalistka +420 236 00 2073 eliska.hejkalova.robova@praha.eu
JUDr. Eliška Chroumalová vedoucí oddělení péče o zaměstnance +420 236 00 2698 eliska.chroumalova@praha.eu
Mgr. Blanka Matelová personalistka, specialistka rozvoje personálního systému +420 236 00 2071 blanka.matelova@praha.eu
Ing. Barbora Stuchlíková personalistka +420 236 00 3138 barbora.stuchlikova@praha.eu
Mgr. Dagmar Šimková personalistka +420 236 00 7219 dagmar.simkova@praha.eu
Mgr. Karel Šmíd metodik personálních agend +420 236 00 2449 karel.smid@praha.eu
Celkový počet: 7
Na stránce: