oddělení péče o zaměstnance


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 8
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Bc. Jindřiška Fričová personalistka, specialistka rozvoje personálního systému +420 236 00 2463 jindriska.fricova@praha.eu
JUDr. Eliška Chroumalová vedoucí oddělení péče o zaměstnance +420 236 00 2698 eliska.chroumalova@praha.eu
Bc. Jaroslava Lepešková personalistka +420 236 00 2474 jaroslava.lepeskova@praha.eu
Ing. Hana Papoušková personalistka +420 236 00 2869 hana.papouskova@praha.eu
Ing. Kateřina Slámová personalistka +420 236 00 2073 katerina.slamova@praha.eu
Ing. Barbora Stuchlíková personalistka +420 236 00 3138 barbora.stuchlikova@praha.eu
Mgr. Karel Šmíd metodik personálních agend +420 236 00 2449 karel.smid@praha.eu
Celkový počet: 8
Na stránce: