odbor personální, oddělení organizace práce (Portál hlavního města Prahy)

oddělení organizace práce


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 3
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Denisa Krátká specialistka organizace práce a PaM +420 236 00 2179 denisa.kratka@praha.eu
Bc. Klára Řezáčková ekonomka personálních agend +420 236 00 2494 klara.rezackova@praha.eu
Ing. Petra Šulcová vedoucí oddělení organizace práce +420 236 00 3389 petra.sulcova@praha.eu
Celkový počet: 3
Na stránce: