oddělení pořizování celoměstských dokumentací


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 18
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. Magdaléna Bořilová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3289 magdalena.borilova@praha.eu
Ing. Jitka Burianová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3300 jitka.burianova@praha.eu
Ing. arch. Nikol Frančeová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3194 nikol.franceova@praha.eu
Ing.arch. Libuše Hadravová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4754 libuse.hadravova@praha.eu
Andrea Hrášková referentka územního plánování +420 236 00 4862 andrea.hraskova@praha.eu
Ing. Katarína Janošková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4782 katarina.janoskova@praha.eu
Ing. Pavla Yvette Jašková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4864 pavla.yvette.jaskova@praha.eu
Bc. Tereza Johanisová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4855 tereza.johanisova@praha.eu
Ing. arch. Alena Nevečeřalová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4115 alena.neveceralova@praha.eu
Ing Karolína Nixbauerová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4861 karolina.nixbauerova@praha.eu
Ing.arch. Olga Skálová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4863 olga.skalova@praha.eu
Ing. Vladimír Skopec vedoucí oddělení pořizování celoměstských dokumentací +420 236 00 4860 vladimir.skopec@praha.eu
Bc. Ondřej Svatek pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5828 ondrej.svatek@praha.eu
Mgr. Zdeňka Sýkorová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 4865 zdenka.sykorova@praha.eu
Ing. Iva Šafaříková pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3307 iva.safarikova@praha.eu
Ing. Magdaléna Šraitová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3310 magdalena.sraitova@praha.eu
Ing. arch. Eva Ugrinová pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 3306 eva.ugrinova@praha.eu
Ing. arch. Vojtěch Vavřina pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací +420 236 00 5812 vojtech.vavrina@praha.eu
Celkový počet: 18
Na stránce: