oddělení sekretariátu a projektů

Celkový počet: 11
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Pavlína Hlaváčková referentka podatelny a spisovny +420 236 00 5300 pavlina.hlavackova@praha.eu
Jana Hráchová sekretářka, referentka spisovny +420 236 00 5203 jana.hrachova@praha.eu
Michaela Kalistová sekretářka ředitele odboru +420 236 00 5201 michaela.kalistova@praha.eu
Mgr. Jan Koráb právník +420 236 00 5211 jan.korab@praha.eu
Mgr. MgA. Petra Martinovská referentka školství - projekty +420 236 00 5909 petra.martinovska@praha.eu
JUDr. Renata Milcová právnička +420 236 00 5273 renata.milcova@praha.eu
Mgr. Michal Němeček právník +420 236 00 5229 michal.nemecek@praha.eu
Renáta Palečková sekretářka, referentka spisovny +420 236 00 5224 renata.paleckova@praha.eu
Gabriela Simmerová sekretářka ředitele odboru +420 236 00 5202 gabriela.simmerova@praha.eu
magistra Tereza Štvánová specialistka školství - projekty +420 236 00 5218 tereza.stvanova@praha.eu
Ing. Vojtěch Urban, grade de master specialista školství - dotační a grantové projekty +420 236 00 5269 vojtech.urban@praha.eu
Celkový počet: 11
Na stránce: