oddělení právní a administrativní


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 12
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Zdeněk Černohouz právník +420 236 00 3940 zdenek.cernohouz@praha.eu
Marcela Drahošová referentka ve spisovně +420 236 00 2081 marcela.drahosova@praha.eu
Mgr. Karin Fiačanová právnička +420 236 00 3414 karin.fiacanova@praha.eu
JUDr. Marie Fischerová právnička +420 236 00 2089 marie.fischerova@praha.eu
Mgr. Leona Chňoupková právnička +420 236 00 2823 leona.chnoupkova@praha.eu
Jitka Jarešová referentka grantů, sekretářka +420 236 00 2334 jitka.jaresova@praha.eu
Klára Matzenauer referentka ve spisovně +420 236 00 2034 klara.matzenauer@praha.eu
Mgr. Alena Nováková vedoucí oddělení právního a administrativního +420 236 00 2806 alena.novakova@praha.eu
Monika Oličová referentka ve spisovně +420 236 00 2192 monika.olicova@praha.eu
Mgr. Kamil Straka právník +420 236 00 2005 kamil.straka@praha.eu
Kateřina Škvorová Kalousová referentka památkové péče +420 236 00 3220 katerina.skvorova.kalousova@praha.eu
Mgr. Radka Žižková archivářka - dokumentaristka specialistka +420 236 00 3127 radka.zizkova@praha.eu
Celkový počet: 12
Na stránce: