odbor volených orgánů

Název: odbor volených orgánů

Začlenění: Sekce řízení a digitalizace

Telefon: +420 236 00 2119

Ředitel: Ing. David Lísal, MBA, +420 236 00 2670

Oddělení

Celkový počet: 1
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Ing. David Lísal, MBA ředitel odboru volených orgánů +420 236 00 2670 david.lisal@praha.eu
Celkový počet: 1
Na stránce:

Úřední deska

Evidenční čísloNázevTypVyvěšeno
OVO-68676/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.161 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků kap. 0901 z roku 2019 do roku 2020 a úpravu rozpočtu v kap. 09 v roce 2020rozpočtové opatření27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68677/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.157 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06rozpočtové opatření27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68678/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.155 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68679/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.154 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMTrozpočtové opatření27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68680/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.153 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u školského zařízení, které je zřizované hlavním městem Prahourozpočtové opatření27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68681/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.129 - k záměru odboru SML MHMP v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 - rekonstrukce stoupaček ZTIrozpočtové opatření27.1.2020 - 26.1.2022
OVO-68613/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020rozpočtové opatření24.1.2020 - 23.1.2022
OVO-68614/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/41 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na realizaci projektu Interkulrozpočtové opatření24.1.2020 - 23.1.2022
OVO-68612/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.13/1 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020rozpočtové opatření23.1.2020 - 22.1.2022
OVO-68524/2020Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.79 - k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III - 1. skupinarozpočtové opatření20.1.2020 - 19.1.2022