odbor bezpečnosti

Název: odbor bezpečnosti

Začlenění: Odbory v přímé podřízenosti ředitele Magistrátu

Ředitel: JUDr. Markéta Štalmachová, +420 236 00 2131

O odboru

Odbor bezpečnosti je odborem Magistrátu zřízeným k zajištění ochrany v oblastech objektové, fyzické, personální a administrativní bezpečnosti, bezpečnosti informací, bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Magistrátu, kontinuity činností Magistrátu a k technické podpoře krizového řízení. Ve své gesci má ochranu Magistrátu jako celku, tedy ochranu života a zdraví zaměstnanců, klientů a volených orgánů města, ochranu movitých i nemovitých věcí a ochranu informací. Stanovuje bezpečnostní standardy, metodicky řídí jejich implementaci a kontroluje jejich dodržování. Zavádí procesy podporující zajištění kontinuity činností vykonávaných jednotlivými odbory Magistrátu. Zajišťuje činnosti na úseku bezpečnosti, záchranného bezpečnostního systému, jakož i provoz některých souvisejících systémů a infrastruktur. Ve věcech přenesené působnosti realizuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení

Celkový počet: 1
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
JUDr. Markéta Štalmachová ředitelka odboru bezpečnosti +420 236 00 2131 marketa.stalmachova@praha.eu
Celkový počet: 1
Na stránce:

Úřední deska