Ing.arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území

Zařazení

Kancelář

Kontakt