JUDr. Soňa Thuriová

ředitelka odboru daní, poplatků a cen

Zařazení

Kancelář

Kontakt