RNDr. Helena Potměšilová, CSc.

specialistka posuzování vlivů na životní prostředí

Zařazení

Kancelář

Kontakt