oddělení přestupkového řízení


Vedoucí oddělení:

Celkový počet: 41
Na stránce:
Jméno Činnost Telefon E-mail
Mgr. Oxana Antošová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5516 oxana.antosova@praha.eu
Jana Bacílková referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5588 jana.bacilkova@praha.eu
Šárka Balíková referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5585 sarka.balikova@praha.eu
Ing. Vladimír Bendl referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5558 vladimir.bendl@praha.eu
Marta Cachnínová administrativní referentka +420 236 00 5592 marta.cachninova@praha.eu
Mgr. Kateřina Černá metodička správního řízení +420 236 00 5599 katerina.cerna@praha.eu
Petra Deusová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5267 petra.deusova@praha.eu
Karolína Dohnalová referentka spisové služby karolina.dohnalova@praha.eu
Kateřina Doležalová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5539 katerina.dolezalova@praha.eu
Květoslava Drnovská metodička správního řízení +420 236 00 5576 kvetoslava.drnovska@praha.eu
Jitka Dvořáková referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5586 jitka.dvorakova@praha.eu
Mgr. Radislav Geruth referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5573 radislav.geruth@praha.eu
Martina Hanzlová referentka spisové služby +420 236 00 5590 martina.hanzlova@praha.eu
Petr Hofman metodik správního řízení +420 236 00 5596 petr.hofman@praha.eu
Dana Hojerová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5509 dana.hojerova@praha.eu
Bc. Josef Houska referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5581 josef.houska@praha.eu
Tomáš Icík referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5575 tomas.icik@praha.eu
Dagmar Icíková administrativní referentka +420 236 00 5593 dagmar.icikova@praha.eu
Jakub Jelínek referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5496 jakub.jelinek@praha.eu
Bc. Jana Kopicová referentka spisové služby +420 236 00 5447 jana.kopicova2@praha.eu
Mgr. Jana Koričová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5511 jana.koricova@praha.eu
Iva Kožíková Vojáková referentka spisové služby +420 236 00 5579 iva.kozikova.vojakova@praha.eu
Ing. Michal Malko metodik správního řízení +420 236 00 5574 michal.malko@praha.eu
Iveta Mandová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5247 iveta.mandova@praha.eu
Simona Marková referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5529 simona.markova@praha.eu
Alena Maršíková referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5597 alena.marsikova@praha.eu
Bc. Veronika Mühlhansová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5518 veronika.muhlhansova@praha.eu
Bc. Jaroslav Podzimek referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5557 jaroslav.podzimek@praha.eu
Bc. Milena Radilová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5594 milena.radilova@praha.eu
Mgr. Vít Raušer vedoucí oddělení přestupkového řízení +420 236 00 5566 vit.rauser@praha.eu
Simona Říhová referentka spisové služby +420 236 00 5591 simona.rihova@praha.eu
Bc. Vladimír Šedivec metodik správního řízení +420 236 00 5580 vladimir.sedivec@praha.eu
Mgr. Zdeněk Šesták metodik správního řízení +420 236 00 5567 zdenek.sestak@praha.eu
Bc. Erika Švecová referentka správního řízení - přestupky +420 236 00 5515 erika.svecova@praha.eu
Bc. Rostislav Teplárek referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5583 rostislav.teplarek@praha.eu
Petr Tláskal referent správního řízení - přestupky +420 236 00 5582 petr.tlaskal@praha.eu
Kateřina Trejklová referentka spisové služby +420 236 00 5589 katerina.trejklova@praha.eu
Bc. Jitka Volfová metodička správního řízení +420 236 00 5578 jitka.volfova@praha.eu
Zuzana Vrbická administrativní referentka +420 236 00 5506 zuzana.vrbicka@praha.eu
Ing. Sabina Zoubelová metodička správního řízení +420 236 00 5571 sabina.zoubelova@praha.eu
Bc. Jan Živný metodik správního řízení +420 236 00 5243 jan.zivny@praha.eu
Celkový počet: 41
Na stránce: