FINANČNÍ VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY ZA ROK 2019

 

Formulář finančního vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2019 spolu se všemi přílohami zašlete písemně nejpozději do 31. 1. 2020 na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

Obálku označte slovy: Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2019.

 

Závěrečný rozpočet a soupis faktur a pokladních dokladů

Formulář