Finanční vyhodnocení dotací udělených v Programu v oblasti prevence kriminality za rok 2020

Finanční vypořádání dotace doručte v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler) a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání, včetně příloh, v termínu do 31. 1. 2021.

Tištěné finanční vyhodnocení dotace doručte na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

 

V případě, že je žadatel vlastníkem elektronického podpisu, může tištěnou verzi finančního vypořádání dotace podat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h).

Obálku nebo datovou zprávu označte slovy: Finanční vypořádání dotace - program v oblasti prevence kriminality pro rok 2020.

Formulář finančního vyhodnocení dotace pro oblast prevence kriminality za rok 2020 je ke stažení zde.